Published On: 20 de febrer de 2024|

Avaluació i solucions al desaprofitament d’aliments en els congressos: Una perspectiva del projecte MagNuS

Abordar el problema del desaprofitament alimentari a nivell global representa un gran desafiament, que requerix esforços integrals en tota la cadena de subministrament alimentari, especialment en sectors propensos al desaprofitament com HoReCa (Hotels, Restaurants, Cafeteries). En el turisme MICE (Reunions, Incentius, Convencions i Exposicions), on la gastronomia és un dels principals atractius, els servicis de menjars que es descuren durant les reunions de treball contribuïxen significativament al desaprofitament d’aliments. El projecte MagNuS (Magnitud, Valor Nutricional i Sostenibilitat) pretén avaluar i abordar el desaprofitament d’aliments durant els actes de conferències en el Palau de Congressos de València (Espanya). Este estudi quantifica els residus, els classifica per grups d’aliments, calcula el nombre potencial d’individus que podrien alimentar-se amb els aliments rebutjats i avalua els valors energètics i nutricionals. Al llarg de tres esdeveniments, es van documentar 104,4 kg de desaprofitament d’aliments, sent els cereals els que més es van malgastar, seguits dels llegums, el peix i altres. Reconeixent la possible subestimació deguda a la dependència dels valors cuits, este estudi suggerix utilitzar els residus per a *vermicompostaje o compostatge com a alternatives sostenibles de gestió de residus. Estes troballes tenen implicacions per a futures iniciatives, advocant per diverses estratègies per a minimitzar el desaprofitament d’aliments durant els esdeveniments congressuals, alineant-se amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. El projecte MagNuS aporta valuosos coneixements a les pràctiques sostenibles en el turisme MICE, i incidix en les polítiques i decisions operatives per a reduir l’impacte mediambiental del desaprofitament d’aliments.

 


Mª Ángeles Fernández-Zamudio, Inmaculada Zarzo, Tatiana Pina, Jose M. Soriano, Nadia San Onofre; Foods 2024, 13(2), 181