Published On: 20 de febrer de 2024|

Com de sostenibles són les conferències sobre sostenibilitat? Avaluació exhaustiva del cicle de vida d’una sèrie de conferències internacionals a Europa. Revista de Producció Neta

En les dos últimes dècades, ha augmentat de manera notable la preocupació per la mitigació dels impactes ambientals en les conferències d’àmbit científic; no obstant això, en l’àmbit de la sostenibilitat, s’observa que a penes s’han pres mesures, ja que tan sols una de cada deu conferències sobre sostenibilitat va promoure accions per a reduir l’impacte ambiental. Neugebauer et al (2020)1 avaluen exhaustivament una conferència científica sobre sostenibilitat, analitzant totes les mesures d’optimització mediambiental, a més de les activitats prèvies i posteriors a la conferència, per a millorar el perfil ambiental d’esta. Per a això, realitzen el ACV (Anàlisi del Cicle de Vida) integral d’una conferència científica sobre sostenibilitat, metodologia estandarditzada segons les normes ISO 14040 i 14044, que pot descriure’s com «un enfocament holístic que avalua els aspectes ambientals i els impactes potencials associats amb la fabricació, ús i eliminació d’un producte, constatant que la conferència en qüestió deixa una important petjada de carboni que seria desitjable disminuir. En este pla, El Palau de Congressos de València resulta ser pioner i únic en sostenibilitat relacionada amb organització d’esdeveniments, prenent mesures per a reduir el desaprofitament alimentari i les càrregues mediambientals associades al lloc de celebració de cada conferència (reducció del material que s’utilitzarà, reutilització del material existent, l’oferta de menú vegetarià..etc.) , aconseguint disminuir amb escreix la petjada de carboni dels esdeveniments celebrats i millorant la gestió sostenible.

Neugebauer, S., Bolz, M., Mankaa, R., & Traverso, M. (2020). How sustainable llaure sustainability conferences?–Comprehensive Life Cycle Assessment of an international conference sèries in Europe. Journal of Cleaner Production, 242, 118516