Published On: 20 de febrer de 2024|

El paper del desenvolupament del talent en l’hostaleria sostenible des del punt de vista mediambiental: Estudi de cas d’un centre de conferències del Servici Nacional de Salut escocés. Temes mundials d’hostaleria i turisme,

En els últims temps, s’ha descobert la necessitat d’examinar el paper del desenvolupament de talent estratègic en el suport a la gestió ambiental en el sector de l’hostaleria, així com l’exploració de les seues implicacions pràctiques i l’impacte humà en el medi ambient natural. A nivell d’organització, es referix al «acompliment en la gestió dels recursos naturals i el medi ambient natural en el procés de realització de negocis». Sovint se cita a les organitzacions laborals com les que més contribuïxen al col·lapse climàtic. La creació d’organitzacions «verdes», especialment els organitzadors d’esdeveniments, impliquen comportaments pro-ambientals en el lloc de treball que fomenten l’eficiència energètica, la reducció de residus, el reciclatge i la conservació de l’aigua, i incentiven als treballadors de primera línia a utilitzar formes de transport alternatives baixes en carboni. Les troballes emfatitzen el paper clau dels líders com a agents de canvi i en la promoció de la sostenibilitat i foment de comportaments baixos en carboni en el lloc de treball, amb la participació dels empleats. Es demostra que un enfocament per al desenvolupament del talent pot exercir un paper clau en la creació d’una cultura pro- ambiental i pot contribuir significativament a la sostenibilitat ambiental a llarg termini de les organitzacions.

Bratton, A. (2018)