Published On: 20 de febrer de 2024|

Una economia turística circular. Un manual per a la transició cap a una economia circular en els sectors del turisme i l’hostaleria a la regió del Bàltic Meridional.

El concepte d’Economia Circular (CE) definix un conjunt de principis per a la producció i el consum, radicalment diferent del règim lineal de ‘prendre-fer-disposar’ que preval en les economies de mercat actuals, basat en el creixement econòmic continu i l’augment del rendiment dels recursos. La CE va més enllà de demanar la implementació de tecnologies ‘sostenibles’, ‘verdes’, eficients en recursos i respectuoses amb el medi ambient en baules aïllades dels sistemes de producció. Manniche el al1 , a través del projecte CIRTOINNO , analitzen les implicacions específiques de l’economia circular (CE) per a les PIME turístiques i detallen les possibles accions per a desenvolupar i aplicar elements de CE. Este s’estructura al llarg dels tres camps temàtics que són el focus del projecte CIRTOINNO. El Palau de Congressos de València com a organitzador d’esdeveniments i de turisme, exercix un paper fonamental, a causa del seu potencial econòmic i d’ocupació, així com a les seues implicacions socials i mediambientals. Fins ara, no s’ha prestat molta atenció al sector turístic com a possible context per a iniciatives i anàlisis de EC. Per tant, el projecte CIRTOINNO i el seu enfocament de EC són, en molts sentits, pioner i exploratori, ja que es mou per un territori desconegut i intenta establir els primers esglaons i possibles camins futurs per a l’adopció d’idees d’economia circular per part de les empreses turístiques. El Palau de Congressos de València és un clar exemple d’aplicació d’este concepte, en els anomenats principis de les 3R: Reducció, Reutilització i Reciclatge.