Published On: 1 de desembre de 2007Categories: Uncategorized

Conferencia de ministres europeus

La ministra d´Administracions Públiques, Elena Salgado, va ser l´encarregada d´inaugurar, juntament amb el secretari general del Consell d´Europa, Terry Davis, la XV Conferencia de Ministres Europeus Responsables de les Entitats Locals i Regionals del Consell...

La ministra d´Administracions Públiques, Elena Salgado, va ser l´encarregada d´inaugurar, juntament amb el secretari general del Consell d´Europa, Terry Davis, la XV Conferencia de Ministres Europeus Responsables de les Entitats Locals i Regionals del Consell d´Europa, que tinguélloc els dies 15 i 16 d´octubre al Palau de Congressos de Valencia. Elena Salgado fou elegida presidenta de la conferencia que, sota el lema «Bon govern local i regional. El desafiament europeu» va reunir les delegacions dels 47 estats membres, vint-i-un ministres d´administracions públiques i altres representants d´estats i organismes convidats. Les delegacions van debatre el paper dels ciutadans en la democracia regional i local i les novetats en el camp de l´autonomia regional.

«Declaraeíé de Valencia» Durant la realització de la XV conferencia, els ministres dels estats membres del Consell d´Europa van aprovar la «Declaracióde Valencia», un document que recull diverses propostes dirigides a promoure la bona governanca democrática en l´ámbit local a Europa.

La declaració final va destacar la necessitat que tots els estats adopten mesures per a assegurar un comportament étic per part de les autoritats locals i la transparencia en la gestió pública i en la presa de decisions.

D´una banda, s´acordá desenvolupar un protocol addicional a la Carta Europea d´Autonomía Local que consolidaría en l´ámbít europeu el dret a la participació democrática, el dret dels ciutadans a la informació i les obligacions de les autoritats en relació amb aquests drets.

D´una altra, els ministres reforcaren el seu suport a l´estratégia d´innovació i bona governanca local, que té com a finalitat comprometre les autoritats nacionals i locals a complir els dotze principis de la bona governanca democrática, Aquesta estrategia preveu que els governs i les organitzacions d´autoritats locals acorden dur a terme programes d´acció concrets; i contempla també la creació d´un Segell Europeu de la Innovació i la Bona Govemanca i d´un Premi Europeu a l´Excel·léncia de les Autoritats Locals.

Concidint amb la conferencia, el Consell d´Europa va llanear la Setmana Europea de la Democracia Local, que persegueix incrementar la consciencia sobre la importancia de la democracia local entre els ciutadans i animar-los a participar en la vida política social.