Published On: 28 de juny de 2013Categories: Uncategorized

Congrés AINP i Reunió Anual SENEP

Després de la seua última visita en 1994, el Palau de Congressos de València acull novament el XXI Congrés i XXV Curs Postgrau de l´Acadèmia Iberoamericana de Neurologia Pediàtrica (AINP) i la XXXVII Reunió Anual de la Societat Espanyola de Neurologia...

Després de la seua última visita en 1994, el Palau de Congressos de València acull novament el XXI Congrés i XXV Curs Postgrau de l´Acadèmia Iberoamericana de Neurologia Pediàtrica (AINP) i la XXXVII Reunió Anual de la Societat Espanyola de Neurologia Pediàtrica (SENEP).

El punt de partida serà el dia 10 de Setembre mitjançant un curs precongressual que tractarà sobre Atenció Primerenca i Neurodesarrollo, la conferència d´obertura del qual donarà l´insigne neurocientífico Professor Miguel Marín Padilla.

L´AINP desenvoluparà a més cinc taules redones que tractaran sobre: Neurologia Neonatal, Fenòmens Paroxísticos, Miopaties, Trastorns del Desenrotllament i Trastorns Neurològics Aguts. És una oportunitat única per a escoltar professionals de l´àmbit internacional iberoamericà i compartir experiències en el mateix idioma. Els dies successius tindran lloc sessions de comunicacions orals d´ambdós societats i tindran lloc destacats simposis satèl·lits de la indústria farmacèutica.

Posteriorment tindrà lloc una ponència conjunta sobre dos dels temes més freqüents en els trastorns del neurodesarrollo: Autisme i TDAH, divergències i convergències, on sis ponents analitzaran distintes matèries com a genètica, neuroimagen , clínica, neuropsicologia i intervenció farmacològica, considerant al mateix temps estes dos entitats. A la vesprada hi haurà dos sessions plenàries de vídeo una sobre epilèpsia i una altra sobre moviments involuntaris.

Es celebrarà una especial taula redona davall l´epígraf de “La veu de l´experiència”, on destacats i ben coneguts neuropediatres exposaran com actuen davant de xiquets que presenten epilèpsia, retard maduratiu, trastorn del moviment i atàxia. Hi haurà també una taula redona sobre cirugia de l´epilèsia, en la què intervé el Dr. Arzimaniglou, finalitzant tots els actes amb una excepcional conferència de clausura del Prof. Marín Padilla.

Més informació sobre el congrés en la web www.ainp-senep2013.es