Published On: 28 de setembre de 2022Categories: Corporatiu

Continuem apostant per la innovació

Millores en les instal·lacions de la xarxa informàtica, reforç en les connexions sense fils i redissenye d'espais, són algunes de les noves propostes del Palau de Congressos

L’exercici 2022 ha sigut un any de canvis en el qual hem tornat a la presencialitat, adaptant-nos a les noves tendències. I el millor aliat per a continuar en aquesta línia és l’aposta per la digitalització i sostenibilitat.
Quan la digitalització, hem millorat les instal·lacions de la xarxa informàtica i el cablejat extern per a donar les màximes prestacions en el desenvolupament d’esdeveniments. Per a això, hem pres com a punt de partida l’adaptació a les noves necessitats que han sorgit en el sector, sent el nostre repte, anar més enllà de les expectatives del nostre públic.
Gràcies a la presència de més antenes wifi en l’àrea d’exposició, hem aconseguit ampliar la cobertura en alguns punts clau per a l’organització d’esdeveniments com l’àrea de registre dels auditoris. A més, tot el sistema informàtic de l’edifici s’ha connectat elèctricament al Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) principal, de manera que s’evita la interrupció de sessions a les sales, davant caigudes de tensió del subministrament elèctric.
Vols més?. Encara que estèticament no es nota cap canvi, també s’ha ampliat la fibra òptica i gràcies al nou cablejat, hem aconseguit augmentar la fiabilitat en les connexions dels dispositius situats en l’àrea d’exposició, estalviant a més temps de muntatge en estands.
I no hem oblidat el nostre compromís sostenible, de manera que s’ha prioritzat el consum eficient de recursos, gràcies a detectors de presència i il·luminació LED en aquells espais renovats, com els banys situats en els Salons Multiusos 1.
Continuem millorant!