Published On: 1 de desembre de 2007Categories: Uncategorized

EL Palau de Congressos reuneix dones líders de tot el món

L´Associació d´Empresáries i Professionals de Valencia AEPIBPW (Business and Professional Women Valéncía, juntament amb la Federació Espanyola d´Empresáries, Professionals i Directives (FEEP), van organitzar el I Congrés de Dones en el Món, liderant el...

L´Associació d´Empresáries i Professionals de Valencia AEPIBPW (Business and Professional Women Valéncía, juntament amb la Federació Espanyola d´Empresáries, Professionals i Directives (FEEP), van organitzar el I Congrés de Dones en el Món, liderant el Mil-lenni, En la trobada, primera d´aquestes característiques que es realitza a Espanya, es congregaren dones líders de tot el món que han destacat en cada un dels seus camps d´actuació, des de polítiques, com Ségolène Royal, candidat a la presidencia de Francia i que va participar a través de video conferencia, passant per directives com Natalia Garzón, directora general Económic Financera i de Planificació de Renfe, economistes, com Isabel Giménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, escritores o comunicadores.

L´objectiu principal del congrés va ser constituir un fórum interactiu en que es compartisquen experiéncies, tant de les ponents com de les assistents sobre els temes que afecten les dones professionals, i s´aporten les solucions per a sensibilitzar i impulsar canvis socials, empresarials i personals en el moment actual.

Un d´aquests temes és,sens dubte, el de la conciliació entre la vida laboral i familiar. Nuria Chinchilla, directora del Centre Internacional de Treball i Família de I´IESE Business School i experta en aquest tema, acceptá amb gust respondre les preguntes d´ePalco:

Per quecaliauncongrésd´aquestes característiques?

Tot el que siga posar-nos a treballar i a reflexionar sobre el tema de la dona en el nou mil-lenni i el paper que adoptem nosaltres per a fer un món millor, em sembla una iniciativa molt interessant.

En l´ámbit mundial s´estan realitzant congressos com aquest des de fa prou de temps, pero a Espanya no s´és conscient de tot el que esta passant i per aixó és absolutament necessari fer aquest congrés.

A quinesconclusionss´esta arribant?

Estem arribant a conc1usions que moltes de nosaltres portem temps pensant i analitzant pero ens hem de posar-hi i explicar-ho a la societat.

El que tinc clar és que tot el que hem exposat en aquest congrés ha valgut la pena per la importancia del contingut.

Quins són els sostres i els bits capa la conciliació a que es refereix en la seua ponencia?

Tenim sostres externs, també anomenats «sostre de vidre», que tenen a veure ambels empresaris que busquen els seus clons,Pero també hi ha un sostre de ciment que és l´intem en el qualles própies dones decideixen que no són capaces d´assumir responsabilitats. En aquest últim juga un paper molt important l´empresa, que no ajuda a aquesta donaa créixer professionalment, i també el seu entorn personal. L´últim estudi de I´IESE assenyala que el 20% de les dones assegura que el seu marit és un fre per a la seua carrera.

Ésmésfacil per a Lesdonesemprendreque formarpart d´unaempresa?

Més fácil no, pero sí més flexible. Per aixó hi ha tantes dones que emprenen ja que no tenen la cotilla d´un directiu i d´una estructura jerárquica rígida que les pot obligar a viatjar quan no és absolutament necesario.

De quinaforma s´esta produintla revolució silenciosa de La dona?

Cada vegada hi ha més dones en empreses amb un certpoderi un mode femeníde 1reballarquehumanitza l´entorn. En entrar de forma massiva al mercat laboral estem impactant-lo, sobretot perqué s´está flexibilitzant La revolució silenciosa significa posar femíneítatal servei de la societat.

Quese sentenser rúnica dona dins del Top Management espanyol?

Vaja, la il·lusió de saber que almenys n´hi ha una, i que tinc l´oportunitat de parlar amb moltes persones sobre aquests temes que són crucials en lavida de la gent. Amb la cloenda d´aquest congrés es fa un pas important per a la dona dins del món de l´empresa.