Loading...

professionals amb
cap i cor

Cada persona que forma part del nostre equip, aporta una cosa única: els coneixements sobre la seua àrea, una capacitat impecable de planificació i coordinació o una gran habilitat tècnica.
Però si hi ha alguna cosa que aporten totes estes persones és, sens dubte, la seua dedicació perquè cada esdeveniment brille al màxim.

professionals amb cap i cor/h3>

Cada persona que forma part del nostre equip, aporta una cosa única: els coneixements sobre la seua àrea, una capacitat impecable de planificació i coordinació o una gran habilitat tècnica. Però si hi ha alguna cosa que aporten totes estes persones és, sens dubte, la seua dedicació perquè cada esdeveniment brille al màxim.

ÀREA DE GESTIÓ

L’àrea de gestió garantix l’eficiència del servici, assegurant la rendibilitat i liquiditat de l’organització. Alinea l’estructura organitzacional als processos, fomentant així la cultura de la dada per millorar la presa de decisions.

Àrea de Gestió / Direcció

 • DANIEL SOBRINO

  Direcció de Gestió

Àrea de Gestió / Legal i Contractació

 • JUAN ANTONIO PEÑA

  Responsable de Legal

 • LUIS PÉREZ

  Tècnic de Qualitat i Eficiència

Àrea de Gestió / Eficiència / Millora Contínua

 • HERMI CANET

  Tècnica Anàlisi de Negoci

 • GRACIA DOLZ

  Tècnica Intel·ligència de Negoci

Àrea de Gestió / Eficiència / Qualitat

 • LUIS PÉREZ

  Tècnic de Qualitat i Eficiència

#
#