Published On: 10 de març de 2010Categories: Uncategorized

Joaquín Ortega: La cirurgia de l´obesitat és l´únic tractament que ha demostrat obtindre resultats eficaços a llarg termini

La falta d´exercici físic, el sedentarisme i les dietes basades en aliments amb gran contingut en greix i calories són terreny abonat per a l´important increment del que es podria denominar l´epidèmia de l´obesitat, malaltia que s´estén pels països més...

La falta d´exercici físic, el sedentarisme i les dietes basades en
aliments amb gran contingut en greix i calories són terreny abonat per
a l´important increment del que es podria denominar l´epidèmia de
l´obesitat, malaltia que s´estén pels països més desenrotllats de la
nostre societat i que ocasiona també nombroses patologies associades
com la diabetis tipus 2, malalties coronàries o la hipertensió
arterial, les qüals poden tindre desenllaços fatals. En el marc de la
celebració del XII Congrés de la Societat Espanyola de Cirurgia de l´Obesitat, parlem amb el president de la reunió, el dr. Joaquin Ortega, cap del servici de cirurgia de l´Hospital Clínic de València.

És la primera vegada que el Congrés recala a València Què significa per a vosté com el màxim responsable del mateix?
És
l´edició número dotze i des del primer, organitzat a Alacant, ha passat
molt. L´associació ha crescut des d´aquell moment, en què pràcticament
érem un grup d´amics fins al dia de hui, en el que tirar endavant esta
reunió requerix de molt de treball i esforç, però que al final
recompensa.

El Palau ha sigut el lloc triat per a la seua celebració, quina opinió li mereix?
És
un entorn magnífic, l´escenari digne per a poder celebrar les diferents
activitats que hem organitzat, tant per la seua professionalitat com
per la dedicació que s´ha fet. A més serà el congrés amb nombre més
gran d´assistents fins al moment. Vénen no sols atrets pel programa que
hem elaborat, sinó també de moment actual de València quant a
desenrotllament i modernitat i a això s´afig que és setmana prefallera,
la qual cosa fa més atractiva la visita si és possible.

Abans
d´entrar amb el contingut del Congrés, compte´ns per què ha triat una
imatge tan cridanera la cartelleria i papereria, què té d´especial per
a vosté?

Es tracta d´una obra de l´argentí Pablo Schugurensky
i la imatge triada correspon a la reproducció d´un quadro que tenia a
casa des de fa prou de temps i després d´observar-ho sempre he pensat
que pot representar al tractament de la nostra malaltia i crec que amb
el resultat obtingut i els diferents comentaris que m´han fet, ho
confirmen. He de dir que l´artista m´ha cedit els drets de l´obra a
canvi d´exposar part de la seua obra en el transcurs de la reunió,
quadros que ben segur agraden als assistents.

Quins són els principals aspectes en què es va a centrar el congrés?
Principalment
el programa s´ha organitzat entorn de dos objectius per a mostrar
l´evolució i resultats de la cirurgia bariàtrica. El primer és
aconseguir un consens entre els equips de cirurgia per a aconseguir que
tots podem aplicar els mateixos protocols. En segon lloc ho ocupa la
cirurgia metabòlica. Este punt és un nou camp que s´està abordant en
l´especialitat i que ens obri unes portes molt importants. La cirurgia
bariàtrica o de l´obesitat és l´únic tractament que ha demostrat
obtindre resultats eficaços a llarg termini.

Quines són les novetats que es van a aportar en este sentit?
Estem
en el punt efervescent i d´interés de la cirurgia metabòlica i posarem
en comú els resultats de les últimes operacions realitzades per a
traçar el camí dels tractaments futurs. Es tracta d´intervencions amb
tècniques poc invasives però els resultats de les quals milloren
notablement l´estat de salut dels pacients. Cal tindre en compte que un
pacient amb obesitat té a més altres patologies associades com la
diabetis tipus 2, artrosi, colesterol, apnea del son, hipertensió, etc,
les quals reduïxen significativament l´esperança de vida. Amb les noves
tècniques s´aconseguix curar la diabetis i reduir considerablement el
pes del pacient, la qual cosa també suposa una millora en la majoria de
les malalties associades.

A més en esta ocasió el congrés comptarà amb diversos ponents internacionals com el dr. Ludovic de Paula o el dr. Schirmer
Efectivament,
encara que en edicions anteriors també s´ha comptat amb ponents
internacionals, hem volgut engrandir el congrés amb la seua presència.
El dr. de Paula és qui més intervencions quirúrgiques metabòliques ha
realitzat a Brasil, mentres que el dr. Schirmer és una autoritat de la
matèria als Estats Units. Volem donar un gran valor a esta reunió i que
a més coneguen la nostra ciutat, per a treballar en un futur en la
celebració del congrés mundial de l´especialitat ací mateix.