Published On: 1 de Juliol de 2005Categories: Uncategorized

La clau està a les seus mans

Era només una qüestió de temps que un servei «clau en mà» com el que ha desenvolupat el Palau de Congressos de València acabara veient la llum. Els clients i els organitzadors de congressos han estat anys esperant- lo, alhora que, d´altra banda, la lògica de...

Era només una qüestió de temps que un servei «clau en mà» com el que ha desenvolupat el Palau de Congressos de València acabara veient la llum. Els clients i els organitzadors de congressos han estat anys esperant- lo, alhora que, d´altra banda, la lògica de la gestió orientada al client, que ha estat la del Palau durant aquests anys, portava inevitablement en aquesta direcció.

Els milers d´esdeveniments celebrats al llarg d´aquests set anys d´activitat del Palau de Congressos de València, han certificat que cada client és diferent i té les seues pròpies necessitats. Per això, fruit de l´afany per millorar contínuament i per buscar la satisfacció del client, s´ha desenvolupat un nou servei que ofereix la possibilitat d´organitzar un «esdeveniment clau en mà», fet a mida per al client, que garantisca l´èxit de la seua reunió, fins i tot, abans que comence.

Amb un «esdeveniment clau en mà» el client disposarà d´un servei integral per a organitzar el seu acte, totalment personalitzat.

A més, disposarà dels serveis i instal·lacions del Palau de Congressos en un projecte dissenyat a mida per a les seues necessitats, per a atendre de forma integral tots els seus requeriments actuals i preveure les necessitats futures amb suficient antelació.

Per a desenvolupar aquest projecte, el personal tècnic del Palau de Congressos utilitza la tecnologia de simulació virtual més avançada, de forma que, abans de la data de l´esdeveniment, el client té la possibilitat de visualitzar el resultat del seu projecte.

S´aconsegueix així no sols que el client puga tindre a la seua disposició tot allò que necessite des del primer moment, sinó també que dispose d´un pressupost tancat a la bestreta que contempla la despesa total dels serveis i, sobretot, que l´organització de l´acte tinga la tranquilitat de saber que tot està pensat i dissenyat ex professo.

El desenvolupament d´un projecte clau en mà és un procés meticulós, al llarg del qual el Palau de Congressos fa un seguiment detallat de les necessitats del client, estudia les seues preferències, anteriors reunions i expectatives, i manté una comunicació contínua amb ell per a reunir tota la informació necessària i així adaptar cada espai de l´edifici als seus interessos.

Tota la informació aconseguida es fa servir en el procés de desenvolupament del projecte i, amb l´ajuda de la tecnologia de simulació d´espais virtuals, el Palau dissenya l´esdeveniment del client i li lliura un DVD amb els detalls de l´acte personalitzat, que inclou una representació dels espais el dia de la inauguració.

Així, el client pot comprovar amb antelació suficient l´adaptació d´aquests, la disposició dels mitjans necessaris i molts altres detalls per a garantir que tot funcione perfectament en els moments clau, i que els assistents ho troben tot plenament satisfactori.

L´objectiu d´aquest procediment és oferir al client una visió de totes les circumstàncies que envolten l´esdeveniment abans que se celebre. Aquesta és la millor manera perquè el client tinga plena seguretat que quan contracta amb el Palau de Congressos de València, contracta un paquet de serveis complet, on no s´escapa cap detall, i que un equip sòlid i experimentat és capaç d´oferir una excel·lent atenció i els més alts estàndards de qualitat per a celebrar qualsevol esdeveniment.