Published On: 1 de febrer de 2010Categories: Uncategorized

La Presidència Espanyola de la UE tria al Palau per celebrar importants esdeveniments

El Palau de Congressos de València ha sigut designat com la seu de diversos esdeveniments amb motiu de la Presidència Espanyola de la Unió Europea. Al voltant de dos reunions centrals, es desenrotllaran fins a 14 esdeveniments paral·lels durant els quals el recinte...

El Palau de Congressos de València ha sigut designat com la seu de diversos esdeveniments amb motiu de la Presidència Espanyola de la Unió Europea. Al voltant de dos reunions centrals, es desenrotllaran fins a 14 esdeveniments paral·lels durant els quals el recinte serà focus d´atenció de tots els mitjans internacionals.
La primera de la reunions, denominada The European Framework Programmes: From Economic Recovery to Sustainability  és el nucli d´una sèrie d´esdeveniments on es busca un nou acord sobre els sectors industrials nous i tradicionals a fi de fomentar el creixement econòmic i la creació d´ocupació, així com mantindre els nostres elevats estàndards de qualitat de vida. Coneixement, tecnologia, innovació, internet, el respecte al medi ambient o els nous mercats tenen funcions complementàries per  aconseguir estos objectius i són els aspectes que centraran esta reunió que se celebrarà en el mes d´abril a València.
La  Conferència sobre el Pla Solar del Mediterrani serà l´altra important cita que acollirem en les nostres instal·lacions i que també comptarà amb una reunió paral·lela del FEMIP (Fons Euromediterrani d´Inversió i Associació) per a examinar les possibles respostes al desafiament energètic plantejat en la Conca Mediterrània.  Este esdeveniment anirà seguit de la Conferència sobre el Pla Solar Mediterrani organitzada també pel Govern espanyol en el marc de la presidència espanyola de la Unió Europea. El Pla Solar Mediterrani llançat al juliol del 2008, és un dels seus projectes estratègics per al desenrotllament sostenible enfront del previsible increment de la demanda energètica en la regió  euroMediterrània i a la necessitat reduir les emissions de gasos d´efecte hivernacle.
Més informació:
European Frameworks Programme
Conferencia sobre el Plan Solar del Mediterráneo