Published On: 1 de abril de 2019Categories: Corporatiu

Fem memòria del que va passar en 2018

Durant 2018 no ens hem guardat res i t'ho hem explicat tot. Ara et convidem a recordar-homitjançant la nostramemòria corporativa anual.

Durant l’any 2018, el Palau de Congressos de València va viure, disfrutar i guardar en la seuamemòria les principalsfites i moments que ja formen part com els més importants de la seya història. 

Esteexercicisempreseràrecordat per dos fites: la celebració del 20 Aniversari i haverrebut el Premi al Millor Palau del Món, un reconeixement que va concedir a l’entitat, per segona vegada, l’Associació Internacional de Palaus de Congressos (AIPC). 

I estosgransmomentsels va celebrar el Palau en un any, que també quedaràmarcat per tot el que va pasar al seu interior:

El desenvolupament de l’activitat del Palau va deixarnombrosesfites: la seua activitat va créixer un 32% respecte a 2017 i va generar 90.729 pernoctacions, un 36% més que l’anypassat. A més, durantl’exercici anterior l’activitat congressual es va incrementar un 27%,sentestatipologiad’esdeveniments la que major impacte econòmic genera a nivell local. Esta intensa activitat va atreure un 12% més d’assistents que l’any anterior. I va tenir un important segell internacional, ja que es van duplicar elsassistentsd’esteàmbit. 

La memòria de 2018 necessitava ser especial, un reflexviu del que va passaral Palau de Congressos, però no només de les històries que van fluir duranttotl’any, sinó de les seuesduesdècades de trajectòria. Per això, estamemòriaés interactiva i inclou un recorregut per la línia del tempsambdeclaracionsdelsprotagonistesdelsseus 20 anys. A més, a través d’ella es potaccedir al vídeo de la gala de reconeixementalsprofessionals que han ajudat a la captació de gransesdeveniments per a València, és a dir, alsambaixadors del Palau.

Si encara no coneixes de primera màquè va pasar en 2018 o desitges recordar-ho, pots consultar la nostra Memòria d’Activitat 2018