Published On: 19 de octubre de 2016Categories: Uncategorized

Obertura de pliques 20 octubre

En compliment de la legislació vigent, el dijous 20 d´octubre, a las 16:30 h. en la Sala de Premsa del Palau de Congressos de València, tindrà lloc l´obertura de pliques dels concursos expressats a continuació. Es comunicarà als presents el preu de cada una...

En compliment de la legislació vigent, el dijous 20 d´octubre, a las 16:30 h. en la Sala de Premsa del Palau de Congressos de València, tindrà lloc l´obertura de pliques dels concursos expressats a continuació. Es comunicarà als presents el preu de cada una de les ofertes.

A les sessions només estaran autoritzats a estar presents els representants de les empreses que hagen licitat.

L´ordre d´obertura serà com segueix:

BASES DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO, MONTAJE Y UBICACIÓN EN EL EDIFICIO DE MOBILIARIO PARA MONTAJES DE SALAS DEL PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA