Published On: 1 de octubre de 2008Categories: Uncategorized

Renovades energies per
al Palau de Congressos de València

L´alcaldessa de València, Rita Barberá, acompanyada del president del Consell d´Administració del Palau de Congressos de València, Alfonso Grau, i també del seu director-gerent, José Salinas, va posar en marxa la nova coberta fotovoltaica instal·lada en...

L´alcaldessa de València, Rita Barberá, acompanyada del president del Consell d´Administració del Palau de Congressos de València, Alfonso Grau, i també del seu director-gerent, José Salinas, va posar en marxa la nova coberta fotovoltaica instal·lada en l´edifici en un acte en què es va repassar la història del Palau durant aquests últims deu anys.

El Palau de Congressos de València, en aquests moments, té la instal·lació més gran de panells solars de silici amorf en coberta en un edifici d´aquestes característiques. En total, la coberta compta amb una superfície de 8.200 m2 en la qual s´han distribuït 2.106 mòduls fotovoltaics sobre bastidors d´alumini que, després de la instal·lació realitzada, pot arribar a generar una energia de 379.875 kWh/any. A més, la instal·lació evitarà l´emissió de 335.726 kg de diòxid de carboni (gasos d´efecte hivernacle) per a absorbir el qual caldrien 56.000 arbres.

Sempre preocupats per l´entorn

El Palau de Congressos sempre ha estat sensibilitzat amb els temes mediambientals.

El mateix disseny de l´edifici permet, gràcies a la façana envidrada i les claraboies de la superfície, fer un ús eficient tant de la il·luminació com de l´aire condicionat.

En la seua activitat diària també s´han fet nombroses intervencions sempre amb l´objectiu de generar el menor impacte sobre el seu entorn, com ara la utilització de tecnologia més eficient en el consum energètic. L´ús únicament de làmpades de baix consum i llarga duració en totes les dependències del Palau i la instal·lació de detectors de presència, que permeten que els llums s´encenguen quan hi ha persones i s´apaguen quan no hi són, contribueixen a aquest objectiu.

La contenció en la despesa d´aigua o la instal·lació de contenidors per a l´emmagatzematge de tot tipus de residus són altres aportacions en matèria mediambiental dutes a terme al Palau de Congressos.

Gràcies a la instal·lació de la coberta fotovoltaica, el Palau culmina la seua conversió en edifici sostenible, compromés amb la societat i amb l´entorn, amb vocació per l´excel·lència i la qualitat, que li permeten continuar sent un referent en el sector gràcies a les seues polítiques d´innovació.