Published On: 1 de desembre de 2007Categories: Uncategorized

Serveis a la carta

Amb el nou servei integral, el Palau posa a disposició dels seus clients una amplia oferta de serveis que compta amb tots els recursos tecnics i humans per a garantir l´excel-lencia de la prestació. L´oferta de serveis destaca per la seua flexibilitat i capacitat...

Amb el nou servei integral, el Palau posa a disposició dels seus clients una amplia oferta de serveis que compta amb tots els recursos tecnics i humans per a garantir l´excel-lencia de la prestació. L´oferta de serveis destaca per la seua flexibilitat i capacitat per a tindre sota control tots els detalls i totes les exigencies en el desenvolupament de 1´acte.

El Palau disposa d´un equip huma altamentqualificati experimentatque constitueix la millor garantia per a l´exít de qualsevol esdeveniment.

Hostesses, interprets, tecnics electrics, técnics d´iHuminació i audiovisuals,operadors de camera, vigilants, equips de neteja i d´assistencia medica, fotógrafs i molts més professionals curen tots els detall s perqué tot isca a la perfecció.

L´última tecnologia disponible en el sector de les reunions també esta present al Palau per afer realitat la posada en escena més exigent i la comunicació més eficient. D´una banda, les noves tecnologies audiovisuals permeten combinar llums, imatge i so per a crear l´ ambient ideal per a cada tipus d´esdeveniment. D´altra, el Palau, conscient que les noves tecnologies són imprescindibles per al treball diari de qualsevol professional, ha incorporat les prestacions técniques més noves amb la implantació d´un nou sistema de comunicacions (servei de telefonia, dades i Internet) a través d´una xarxa de fibra óptica d´alt rendiment, ampliable i adaptable a cada circumstáncia, D´aquesta forma, el servei d´accés a Internet es realitza per miga d´una línia simétrica d´alta velocitat que garanteix les millors prestacions i que ofereix la possibilitat d´aconseguir un ample de banda de 34 Mb simétrics, ideal per a poder realitzar videostreaming, videoconferéncies, connexió segura a Internet amb la major velocitat disponible al mercat, etc. Grácies a aquests avances técnics és possible, per exemple, seguir un acte que té lloc a Valencia des de qualsevol altra part del món o disposar-ne de material gráfic i audiovisual a l´instant.

Espai multimedia: la utilitzacióde més d´un mitjá de comunicació al mateix temps, com imatges, sons i textos, en la presentació de la informació és un factor en que el Palau hi posa molta cura.

Així, el Palau realitza inversions importants en la utilització de les tecnologies multimedia més actuals i disposa d´un ampli ventall de possibilitats técniques, Espai Wi-Fi: des de 2003 el Palau de Congressos compta amb aquesta moderna tecnologia Wi-Fi d´accés a Internet en tot l´edifici. Així, qualsevol congressista, expositor o visitant que es trobe al centre podrá des del seu ordinador portátil o PDA enviar informació o connectar-se a Internet, sense haver de sol, licitar o contractar una connexió de manera previa. A més, el Palau ofereix un valor diferenciador pel que fa a la majoria de centres similars: la possibilitat d´organitzar xarxes informátiques d´alta velocitat en qualsevol ubicació dins del recinte i també connectar per Wi-Fi els ordinadors dels clients als projectors, sense haver de cablejar les sales.

Per a donar forma als projectes i presentar els productes de la forma més espectacular, el Palau disposa d´un servei de disseny i producció d´ estands i elements d´ exposició capae de convertir en realitat qualsevol element imaginable. Des de les creacions més senzilles fins a complexos estands de fusteria o fibra de vidre que garanteixen que el producte siga el centre de totes les mirades. Igualment, l´equip de muntatge i decoració del Palau pot dissenyar i muntar qualsevol element necessari per a l´acte, des de la confecció d´elements florals fins a la posada en escena més exigent.