Published On: 1 de Juliol de 2005Categories: Sense categoritzar

Set anys d´excel·lència

Dels més de 1.200 actes que el Palau de Congressos de València ha acollit al llarg d´aquests primers set anys resulta difícil trobar-ne dos que hagen tingut exactament les mateixes necessitats organitzatives. Per això, des de la mateixa concepció arquitectònica...

Dels més de 1.200 actes que el Palau de Congressos de València ha acollit al llarg d´aquests primers set anys resulta difícil trobar-ne dos que hagen tingut exactament les mateixes necessitats organitzatives.

Per això, des de la mateixa concepció arquitectònica fins a la cultura empresarial, al Palau tot està orientat a satisfer un mercat molt divers.

Abans del naixement mateix del projecte es va tindre clar, com ja afirmava José Salinas en el número 25 de la Revista Valenciana d´Estudis Autonòmics en 1998, que el Palau de Congressos cobriria la demanda provinent d´un espectacular increment mundial en la celebració d´esdeveniments de tot tipus, que fins aleshores només el Palau de la Música havia pogut atendre, tot i que aquest aspecte l´allunyava dels seus fins. Des d´aleshores, el Palau de Congressos ha passat bàsicament per dos etapes. L´objectiu de la primera va ser iniciar l´activitat i consolidar la seua programació i posicionar-se així en el mercat internacional.

Va ser una etapa de dur esforç que es va veure reconeguda amb el premi al Millor Palau de Congressos d´Espanya, atorgat per la Federació d´Organitzadors Professionals de Congressos. En la segona fase, els esforços s´han concentrat a assolir i mantindre l´autofinançament de l´activitat.

Actualment, l´oferta del Palau de Congressos està perfectament consolidada en el panorama internacional. Una oferta que els organitzadors d´esdeveniments busquen bé pel gran volum, bé pels elevats requeriments de qualitat, ja que necessiten disposar d´una organització altament preparada i capaç d´adaptar-se a qualsevol necessitat i amb espais per a usos que van des de la conferència fins a l´exposició comercial. Així, l´alt índex de satisfacció per part d´organitzadors i assistents a congressos i esdeveniments respecte a la integració i la qualitat dels serveis, ha permés estendre ràpidament el prestigi del Palau com a un dels centres de reunions i congressos de major importància i projecció d´Europa.

Durant aquests anys el Palau de Congressos ha atés més de 800.000 visitants, el 50% procedents de l´estranger o d´altres regions espanyoles, l´impacte econòmics dels quals, segons dades de l´Institut Valencià d´Investigació Econòmica (IVIE), se xifra al voltant dels 288 milions d´euros. I és que, d´acord amb aquest Institut, la despesa mitjana que fa en la ciutat el turista de congressos és fins a tres vegades superior a la del turista de vacances.

La varietat d´esdeveniments que ha acollit el Palau de Congressos de València des que va ser inaugurat demostra fàcilment com és de versàtil. Hi han tingut lloc des de presentacions comercials i novetats científiques, fins al rodatge d´espots publicitaris, passant per la celebració de concerts multitudinaris o espectacles com l´obra Todo por que rías, de Les Luthiers, i càstings com el del programa Operación Triunfo, així com, per descomptat, conferències, jornades, trobades, convencions d´empresa i grans congressos.

D´entre aquests grans esdeveniments cap destacar el Fòrum Mundial de Dones contra la Violència l´any 2000, en què s´hi van donar cita més de 1.000 dones procedents de 100 països. L´any següent, el 2001, el Banc Africà de Desenvolupament hi va celebrar l´Assemblea Mundial, en la qual 1.500 assistents van debatre les característiques i necessitats del desenvolupament i les diverses iniciatives contra la pobresa. El 2002 la Conferència Internacional de Ministres i Secretaris d´Estat de Seguretat Social d´Europa i Amèrica Llatina, sota la direcció acadèmica de CIESS (Centre Interamericà d´Estudis de Seguretat Social), va ser un dels actes que va aconseguir centrar l´atenció mundial sobre el Palau de Congressos de València durant uns dies. Noves iniciatives de repercussió social important van veure la llum també al Palau.

És el cas del primer Congrés Internacional sobre Dona i Discapacitat, celebrat el 2003 amb motiu de l´Any Europeu de la Discapacitat, en què es van exposar diferents iniciatives per a millorar la qualitat de les dones discapacitades.

Gràcies, entre altres coses, a l´absència absoluta de barreres arquitectòniques, més de 1.000 persones van poder assistir còmodament a aquest congrés. El 2004 va destacar, per damunt d´altres trobades, el II Congrés Internacional de Directius (CEDE), en què notables personalitats del panorama econòmic mundial analitzaren l´impacte de l´ampliació de l´UE des d´una perspectiva empresarial, social i ètica.