Published On: 1 de desembre de 2006Categories: Uncategorized

Tecnologia d´avantguarda

La imatge del Palau de Congressos, basada en les tonalitats taronja i plata, suggereix dos dels seus principis bàsics: taronja per la comunicació, el contacte amb las persones i els usuaris del centre; platejat per la tecnologia, l´aposta per la innovació i la...

La imatge del Palau de Congressos, basada en les tonalitats taronja i plata, suggereix dos dels seus principis bàsics: taronja per la comunicació, el contacte amb las persones i els usuaris del centre; platejat per la tecnologia, l´aposta per la innovació i la incorporació dels avanços tecnològics més nous en les instal·lacions i els serveis. Fer que cada acte siga únic és una tasca que abraça molts àmbits i molt distints. El Palau de Congressos de València compta amb els recursos humans i tècnics necessaris per a aconseguir-ho. Els més de setanta esdeveniments confirmats fins a l´any 2009 reforcen la imatge de l´edifici dissenyat per Norman Foster com a centre de referència per a la celebració de tota mena d´actes, congressos, convencions, jornades o espectacles artístics.

Las TIC, una eina indispensable El Palau de Congressos, conscient que les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són eines imprescindibles per al treball diari de qualsevol professional del segle XXI, ha incorporat les prestacions tècniques més punteres al servei de tots aquells clients que realitzen el seu acte a l´edifici, en una aposta clara per la innovació i les TIC.

D´una banda, el servei de telefonia, dades i Internet de l´edifici disposa de l´última tecnologia de xarxa de fibra òptica, ampliable i adaptable a cada circumstància, per a tots aquells actes que ho requeresquen. D´una altra, una línia simètrica d´alta velocitat garanteix un servei d´accés a Internet d´alt rendiment que aconsegueix un ample de banda de trenta-quatre Mb simètrics, ideal per a poder realitzar videostreaming, videoconferències, connexió segura a Internet amb la major velocitat disponible en el mercat, etc.

Gràcies a aquests avanços tècnics és possible, per exemple, seguir un acte que es faça a València desde qualsevol altra part del món o disposar-ne de material gràfic i audiovisual a l´instant.

Edifici multimedia La utilització de més d´un mitjà de comunicació al mateix temps, com ara imatges, son si text en la presentació de la informació, és un factor en el qual el Palau posa molta cura.

Així, el Palau realitza importants inversions en la utilització de les tecnologies multimèdia més actuals i disposa d´un ventall ampli de possibilitats tècniques.

– Els auditoris disposen d´una sala de control equipada amb una taula de mescles de vídeo digital que permet la mescla de 8 senyals de vídeo compost (càmeres de vídeo, DVD, VHS, etc.) i l´addició de transicions amb efectes digitals, foses, mescles, etc. Les projeccions es fan mitjançant projectors de 10.000 lúmens qualitat XGA, amb quatre làmpades de funcionament simultani que eviten possibles talls en la projecció en el cas que se´n fonguera una. Les projeccions són controlades per una matriu digital XGA i un sistema informàtic que permet realitzar canvis de projecció immediats mitjançant la interconnexió de huit dispositius d´entrada i huit dispositius d´eixida (pantalles centrals i laterals, pantalles de plasma de suport als ponents, pantalla TFT de control, etc.).

-Les sales de comissió addicionals a les sales plenàries disposen de projectors de vídeo amb tecnologia Wi- Fi, la qual cosa evita el cablejat i permet alhora fer la presentació des de qualsevol punt de la sala.

-Les sales de control estan proveïdes d´un programari d´il·luminació (Sunlite 2006) de 512 canals que permet controlar des d´un PC tant els llums fixos com els focus silenciosos robotitzats mòbils d´última generació capaços de projectar en qualsevol punt del Palau (model COEF 700 DVP).

– Les càmeres de vídeo professionals DVCAM d´última generació permeten gravar qualsevol acte. A més, el Palau de Congressos és el primer d´Espanya que té en propietat una steadycam i un sistema d´edició digital AVID per a poder fer la producció i l´edició de les imatges necessàries de qualsevol acte.

-Equips informàtics portàtils i fixos de nova adquisició amb tecnologia Duo Centrino per a possibles connexions Wi-Fi i que hi inclou en totes els requisits tècnics necessaris per a un funcionament multimèdia perfecte.

Palau de Congressos, Espai Wi-Fi Com a resposta a la creixent demanda de múltiples accessos a Internet per mitjà d´una tecnologia d´ample de banda que possibilite la rapidesa i maneig d´un gran volum d´informació, des del 2003 el Palau de Congressos disposa d´aquesta innovadora tecnologia Wi-Fi d´accés a Internet en tot l´edifici: des de qualsevol auditori, zona d´exposició, sala de comissió, sala de premsa, despatx o fins i tot des de cafeteria, la tecnologia Wi- Fi està disponible. Qualsevol congressista, expositor o visitant que es trobe al centre podrà des del seu ordinador portàtil o PDA enviar informació o connectar-se a Internet, sense necessitat de sol·licitar o contractar una connexió de manera prèvia. Un recurs tècnic imprescindible en un món en què Internet ha esdevingut una eina inqüestionable de comunicació i investigació. A més, el Palau ofereix un valor diferenciador pel que fa a la majoria de centres similars: la possibilitat de connectar per Wi-Fi els ordinadors dels clients als projectors, sense necessitat de cablejar les sales Multilingüisme y tecnología La varietat de llengües que es poden arribar a escoltar en qualsevol dels congressos internacionals que cada mes tenen lloc al Palau de Congressos ha fet dels equips i professionals de la traducció simultània un recurs imprescindible per al desenvolupament de qualsevol acte. El Palau de Congressos disposa dels equips de traducció simultània fixa de tecnologia digital amb sistema d´infraroigs, la tecnologia més avançada en aquests tipus d´elements, que permet la possibilitat de traduir a deu idiomes diferents. No importa quina siga la necessitat dels usuaris perquè el Palau de Congressos està en disposició d´oferir uns serveis a la carta, on qualsevol combinació és possible, amb la seguretat de posar a l´abast els avanços tècnics més punters dels sector.