La meua especialitat i l’especialitat que ha atret ací algun congrés són les aigües subterrànies, i aprofite este fòrum per a reivindicar el paper de les aigües subterrànies com un component invisible del cicle hidrològic que ens pot ajudar en els camps de combatre el canvi climàtic, en el de reduir la petjada hídrica.