Hem triat València per a aquesta trobada entre altres qüestions perquè és el bressol històric de la Farmàcia a Espanya