Una de les característiques d’este Palau que més valorem és la possibilitat de tindre totes les sessions, tant les plenàries com les paral·leles, en una distància realment molt curta.