La butaca triada compleix de sobres amb l’exigit i a més és la que resulta millor valorada des del punt de vista del confort i la usabilitat dels elements