‘La capacitat organitzativa del congreso ens permet fer totes les activitats de forma paral·lela i donar servei no solamente als congressistes sinó a la indústria farmacèutica, el motor de la ciència i del progrés’.