Anime a altres societats a celebrar els seus congressos ací. Les instal·lacions són molt adequades, la capacitat hotelera és molt pròxima al Palau i València és una ciutat excel·lent.