FAO, l’agència de Nacions Unides per a l’alimentació, l’agricultura i la pesca va entendre l’any 2015 que havia de potenciar-se la relació amb les ciutats. No sols vam portar a 100 alcaldes i alcadesas o representants de les ciutats de tot el món, sinó també a representants de les grans xarxes de ciutats del món. I esta àgora física que va ocórrer ací es continua estenent en el temps.