Les mesures que han adoptat respecte a la situació amb el Covid han sigut les millors possibles en el moment actual.