Published On: 17 de setembre de 2010Categories: Uncategorized

València acull el Congrés Internacional de la Familia

La finalitat d´este Congrés és destacar la importància de la família en el marc de la societat, el seu valor i responsabilitat social en la formació constant de persones en valors que afavorixen la pau i la cohesió social, el benestar general i el...

La finalitat d´este Congrés és destacar la importància de la família en el marc de la societat, el seu valor i responsabilitat social en la formació constant de persones en valors que afavorixen la pau i la cohesió social, el benestar general i el desenrotllament educatiu, el creixement econòmic i la integració social.

La família és una entitat universal i una cèl·lula bàsica de la societat, tal com s´expressa en la Declaració dels Drets Humans. La família constituïx el lloc propi de l´existència, i tota persona té dret a ella durant tota la seua vida. L´estructura familiar que ha demostrat major idoneïtat social és la basada en el matrimoni contret entre un home i una dona amb caràcter estable i amb projecció cap a la generació i acolliment de noves vides.

IFFD treballa des de 1978 en l´enfortiment de la família en tot el món, a través de programes de formació de pares que actualment s´impartixen en 58 països. IFFD coopera amb organismes internacionals, en qualitat de membre amb estatus consultiu especial en l´ECOSOC de nacions Unides, i organitza Congressos Internacionals de forma periòdica.

Més informació: 18th International Family Congress