XLIII Congreso de SEICAP

‘La capacitat organitzativa del congreso ens permet fer totes les activitats de forma paral·lela i donar servei no solamente als congressistes sinó a la indústria farmacèutica, el motor de la ciència i del progrés’.

Client: SocietatEspanyolad’Immunologia Clínica, Alergologia i Asma Pediàtrica (SEICAP)

Esdeveniment: Congrés

Tipus: Mèdic

Data: 16-18 maig 2019

Dies: 3

1. Repte

El nostre edifici és valorat pels clients, especialment, gràcies a la versatilitat que ofereixen els diferents espais. Els assistents al congrés van poder participar de forma simultània en algunes ocasions, en diverses taules redones i simposis patrocinats, tallers per a especialistes, desdejunis amb experts, a més del'Assemblea de SEICAP. També es van presentar quasi una quarentena de comunicacions orals i més de 60 pòsters.

2. Solució

3. Objetius complits

Durant el congrés, el nostre foyer o àrea expositiva va servir d'un espai de networking entre els professionals de la indústria farmacèutica que, a més, va realitzar sessions específiques, desdejunis i menjars amb els experts, per a presentar els últims avanços del sector.

4. Curiositats