Loading...

Àrea d’exposició/Vestíbul

Porta principal

Ample

2,40 m2

Alt

3 m2

Portes d’eixida a les zones d’estanys

Ample

1,70 m

Alt variable

3 m a 2,2 m

Portes d’accés a auditori III

Ample

1,70 m

Alt

2,39 m

Portes d’entrada a l’àrea multiusos

Ample

1,77 m

Alt

2,54 m

Punts de presa de corren elèctric

La potència disponible al costat de la vidriera és de 47 kW, repartida de la següent manera:

5 circuits trifàsics amb cable de 10 mm² i protecció de 4/32 A. 24 preses de corrent cetak repartides per la canalització.

6 circuits monofàsics amb cable de 2,5 mm² i protecció 2/16 A.

31 preses de corrent ushko repartides per la canalització.

Connexions de dades CAT 5 i CAT 6 repartides en tota l’Àrea d’exposició.

14 preses de dades en la zona de paret

9 preses en la zona de vidriera