El Palau de Congressos ha renovat les butaques dels seus Auditoris 1 i 2

José Solaz - Director científic de l'IBV Des de l'IBV hem realitzat uns protocols i desenvolupament d'unes proves per a comparar les butaques entre si des del punt de vista del confort, la usabilitat i l'ergonomia. En aquestes proves obtenim unes valoracions subjectives d'un grup d'usuaris amb diversitat en la seua grandària, forma, manera d'ús i també obtenim uns valors objectius que ens permeten obtindre un rànquing de les butaques des del punt de vista del confort i la usabilitat

1. Repte

Després de 24 anys d'ús, 3.100 esdeveniments i 2,3 milions d'assistents, hem ha renovat les butaques dels seus Auditoris 1 i 2. Per a això, necessitàvem un disseny integrador de tots els elements, en el qual les diferents peces foren coherents amb la imatge que transmet el propi edifici, així com amb els diferents espais. A més, el projecte exigia la màxima qualitat en els materials, juntament amb una funcionalitat i versatilitat concorde a les necessitats que l'activitat congressual actual requeria.

Un altre dels reptes era l'adequació a l'arquitectura dels auditoris i el manteniment i potenciació de les excel·lents condicions de visibilitat i acústica de les sales. Amb una complexitat afegida, i és que havia de fer-se en un temps limitat i concret: dos mesos per a no interferir en el correcte desenvolupament de l'activitat programada al setembre.

L'enfocament de les propostes de disseny havia de justificar i plasmar la imatge de modernitat, obertura, llum i caràcter mediterrani de l'edifici. Així mateix, el canvi havia de permetre l'estalvi de temps en el desmuntatge de les cadires i l'obtenció d'un espai diàfan que facilitara per exemple l'ampliació de l'escenari o l'obtenció d'espais diàfans en determinats punts clau dels auditoris, a fi de millorar el servei oferit.

2. Solució

Per a aconseguir el millor producte a partir d'aquest projecte tan complex tècnicament, hem treballat de la mà d'un aliat estratègic, l'Institut de Biomecànica de València (IBV). L'IBV ens ha assessorat en cadascun dels criteris dependents del judici de valor, així com en la solvència tècnica dels licitadors i la qualitat dels productes oferits, posant el focus principalment en aquells temes relacionats amb el confort i la usabilitat i creant un vincle de caràcter cooperatiu que avala el resultat de tot el procés, des de l'etapa prèvia a la publicació del plec fins a la comprovació final de tot el material instal·lat.

En les fases inicials, l'IBV va confeccionar les condicions tècniques del plec sota la premissa de garantir que les característiques, els requisits i les valoracions incloses foren les més adequades per a la correcta selecció dels productes i s'ajustaren al més alt nivell de qualitat.

Al llarg de la duració del desenvolupament del projecte, l'IBV va realitzar la gestió i anàlisi de les mostres, així com de la documentació tècnica associada. En les fases experimentals, el treball més significatiu va ser l'anàlisi de la comoditat i l'ergonomia de les mostres de butaques presentades per les empreses licitadores. Per a això, es van plantejar assajos amb persones usuàries en entorns simulats. En aquests, fins a 50 persones van realitzar proves d'ús per a avaluar el confort de les mostres presentades, que anaven des dels 10 als 90 minuts de duració. A més, es va realitzar l'avaluació ergonòmica de cadascun dels models presentats, proves d'usabilitat de pales i pupitres, així com l'anàlisi de les pressions que cadascuna de les butaques exercien sobre cada participant en ser usades. Amb aquesta informació, l'IBV va confeccionar l'informe tècnic raonat, amb les puntuacions atorgades a cada empresa licitadora en els criteris sotmesos a valoració, resultant guanyadora l'oferta presentada per Ascénder S.L.

Finalment, l'Institut també va participar en la comprovació de la recepció, instal·lació i – una vegada efectuada aquesta - en la revisió mèdica que complia, efectivament, amb tot l'exigit en el plec i plantejat en l'oferta que va ser l'adjudicatària del treball.

José Solaz, director científic de l'IBV, parla dels pilars sota els quals es va plantejar la reforma del pati de butaques i llotja dels Auditoris 1 i 2.

“Des de l'IBV hem realitzat uns protocols i desenvolupament d'unes proves per a comparar les butaques entre si des del punt de vista del confort, la usabilitat i l'ergonomia. En aquestes proves obtenim unes valoracions subjectives d'un grup d'usuaris amb diversitat en la seua grandària, forma, manera d'ús i també obtenim uns valors objectius que ens permeten obtindre un rànquing de les butaques des del punt de vista del confort i la usabilitat”

3. Objetius complits

Després de la comparativa i l'estudi realitzat es va arribar a la conclusió que la butaca de Ascénder S.L. superava amb escreix els estàndards establits en el plec de confort i ergonomia.

El resultat d'aquesta inversió, l'import de la qual va ascendir a 997.131 euros, és una proposta orientada al benestar i a l'eficiència, que incorpora innovació, estil i qualitat, potenciant les excel·lents característiques, com per exemple acústiques, de l'espai, convertint-lo en una nova realitat per als sentits. És per això que ens sentim altament orgullosos del treball realitzat!

Parlem de butaques molt àmplies, de mesures superiors a l'estàndard. Les seues dimensions han fet possible millorar la visibilitat a l'escenari. El seient té un sistema d'abatiment lent i silenciós, evitant interrupcions quan algú s'alça. A més, són ergonòmiques, amb teixits d'elevada qualitat i transpirables. El disseny recte de la butaca, els costats trapezoidals i l'absència d'elements que impedisquen el pas entre files, ofereixen una perspectiva de línies corbes i corredors nets, sobre els quals circular còmodament.

Destaca en aquest projecte l'estalvi de temps (i costos) en el muntatge i desmuntatge dels seients. El disseny ha sigut pensat perquè no siga necessari extraure tota una fila per a llevar una butaca, però, sobretot, per a actuar amb rapidesa.

I a més, gràcies a l'eficaç treball d'elaboració i instal·lació de les butaques i moquetes per part de l'empresa adjudicatària, es va poder finalitzar durant els dos mesos previstos, sense alterar el calendari d'esdeveniments del Palau.

4. Curiositats