Published On: 17 de Juliol de 2019Categories: Corporatiu

El millor juliol de la nostra història

Amb més de 15.000 pernoctacions d'assistents de més de 50 països, emmarquem este mes com el juliol més internacional de la nostra trajectòria

Amb més de 15.000 pernoctacions d’assistents de més de 50 països, emmarquem este mes com el juliol més internacional de la nostra trajectòria

Per què quedarà en la nostra memòria?

Juliol d’enguany serà recordat per tindre el rècord en congressos internacionals, un total de quatre, amb una mitjana de quatre dies per cadascun, i generaran 15.233 pernoctacions, la qual cosa suposarà un significatiu impacte social i econòmic a la ciutat.

I precisament estes dades es donen durant este mes, en plena estació estival, en la qual sol disminuir l’activitat dels palaus de congressos fins a mitjan de setembre, que és quan torna la temporada dels esdeveniments.

Estes xifres positives per al Palau de Congressos de València i per a la ciutat són el resultat de l’enlairament internacional que estem vivint des de fa quatre anys. Des de 2016 hem augmentat un 50% la nostra activitat i duplicat les xifres internacionals.

A principis de mes va aterrar el GeeksHubs CTO Summit, que va tindre com a objectiu animar a grans empreses i startups internacionals a unir-se a la tendència d’empreses ‘tech’ d’establir-se a València com a bressol de talent tecnològic. Als pocs dies, va arrancar la 22nd International Conference on General Relativy and Gravitation i la Edoardo Amaldi Conference on Gravitational Waves. És la primera vegada que ve a Espanya i la ciutat triada és València. Més de mil científics de l’astronomia, astrofísica i física de més de 50 països van estudiar les ones gravitacionals, clau per a respondre a l’origen de l’Univers.

El tercer congrés que se celebrarà durant este mes en el nostre edifici és el Controlled Released Society Annual Meeting and Exposition, en el qual es presentaran els últims avanços en bioingenieria, administració de medicaments, productes de consum i diversificats i ciència veterinària. I com a colofó d’este mes únic en la nostra història, el 28 de juliol començarà el SIP-IOBC 2019 sobre patologia d’invertebrats i control microbià.

I encara hi ha més, …

Juliol és el nostre mes de l’aniversari i el de molts assoliments que hem anat collint des que obrim, en 1998. L’any passat, també al juliol i coincidint amb els nostres 20 anys de trajectòria, vam rebre de la AIPC (Associació Internacional de Palacios de Congressos) per segona vegada (la primera va ser en 2010), el premi al Millor Palacio de Congressos de Món, el major reconeixement internacional que pot rebre un recinte congressual.