Published On: 29 de setembre de 2023|

El Palau de Congressos de València aprova el Pla de Mesures Antifrau

El Consell d'Administració del Palau de Congressos de València ha aprovat el seu Pla de Mesures Antifrau

  • La regidora de Turisme i presidenta del Consell d’Administració de la institució, Paula Llobet, ha assegurat que el pla serà revisat periòdicament, i ha subratllat que “l’objectiu és reduir al mínim el frau, els conflictes d’interessos i la corrupció”
  • Es dota d’eines i d’un sistema propi per a evitar fraus
  • S’inclou l’aplicació d’un codi ètic i l’habilitació d’un canal de denúncies

El Consell d’Administració del Palau de Congressos de València ha aprovat el seu Pla de Mesures Antifrau, una eina amb la qual esta entitat “garantix el seu compromís ètic”, tal com ha explicat la regidora de Turisme i presidenta del Consell, Paula Llobet.

El Pla comporta entre altres mesures, l’aplicació d’un codi ètic i d’un procediment per al tractament de possibles conflictes d’interessos exigits en la contractació pública, així com en altres actuacions de rellevància econòmica o social. A més, s’ha implementat un pla de formació per a la plantilla, que promou l’ètica pública, i faculta per a la detecció del possible frau a través de senyals d’alerta o indicadors (“banderes roges”).

La regidora de Turisme i presidenta del Consell d’Administració de la institució, Paula Llobet, ha assegurat que el pla serà revisat periòdicament, i ha subratllat que “l’objectiu és reduir al mínim el frau, els conflictes d’interessos i la corrupció”. “A més –ha afegit- és una eina transversal per a totes les actuacions de l’entitat emmarcades en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, de manera que assegura el compliment de totes les normes en l’aplicació dels fons Next Generation, per part del Palau”.

En este mateix sentit, s’ha habilitat un canal de denúncies obert, integrat en la pàgina web del Palau de Congressos, de manera que els possibles casos denunciats puguen arribar a una unitat especialitzada, que s’encarregarà d’examinar-los i aplicar les mesures correctores, si escau.

A més, la seua comesa és garantir que els fons rebuts de la Unió Europea (UE) s’empren complint la normativa de prevenció, detecció i correcció de frau, així com la corrupció i els conflictes d’interés. Este sistema, que protegix els interessos financers de la UE, és un dels requisits fonamentals perquè les entitats del sector públic com el Palau de Congressos de València, puga optar als fons Next Generation.

Llobet ha recordat que des del Palau de Congressos es va començar a elaborar este pla “abans que fora legalment obligatori”, des de la voluntat de “formalitzar un compromís amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals”. L’entitat, després d’una autoavaluació que va identificar els riscos reals específics i el seu impacte, ha desenvolupat una sèrie de mesures orientades a previndre, corregir en el seu cas i perseguir aquelles activitats fraudulentes que es detecten.

Llobet ha conclòs, explicant que “el desenvolupament d’este pla permetrà combinar una avaluació del risc amb mesures adequades de prevenció i detecció i una investigació coordinada per part de totes les persones implicades del Palau de Congressos de València, la qual cosa contribuirà a reduir notablement la possibilitat de frau, i constituix un important mètode dissuasiu”.