Published On: 20 de gener de 2015|

El Palau de Congressos de València genera un impacte econòmic de 64 milions d´euros per a la ciutat en 2014

El creixement que ha experimentat l'activitat del centre congresual valencià, a pesar de la difícil conjuntura econòmica, en este passat any ha sigut especialment significatiu en el nombre de congressos, aconseguint la xifra de 36 actes d'aquesta tipologia, el què ha suposat un increment del 80% en relació a l'exercici anterior.

El creixement que ha experimentat l’activitat del centre congresual valencià, a pesar de la difícil conjuntura econòmica, en este passat any ha sigut especialment significatiu en el nombre de congressos, aconseguint la xifra de 36 actes d’aquesta tipologia, el què ha suposat un increment del 80% en relació a l’exercici anterior. Així mateix, i el que és més important, el nombre de congressistes també s’ha elevat un 50%, amb un total de 25.381 participants.

Entre els actes més rellevants pertanyents a esta tipologia podem destacar la celebració de la 37ª Conferencia Internacional de Físca de Altas Energías, la 21st International Meeting on Advanced Spine Techniques, el III Congreso de la Sociedad Española de Trasplante, el XXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria, el Global Russia Business Meeting o la LXVI Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología.

Dins de l’activitat congresual, el recinte també ha acollit 9 convencions a les quals han assistit 8.600 delegats, com la del Grupo Carrefour, Banco Santander, Seguros Santa Lucía o Laboratorios Janssen, i 30 jornades amb 25.700 assistents. En la seua totalitat, el Palau ha acollit 101 actes i 76.521 participants.

Un altre dels factors claus de la tendència positiva de l’exercici ha sigut l’important augment de reunions i assistents internacionals, els quals s’han incrementat en un 127% i 46% respectivament, mentres que els de procedència nacional han augmentat un 20% i un 47% respectivament.

Aquestos resultats han permés elevar un 20% els dies d’ocupació i com a conseqüència directa, un major impacte econòmic generat per a la ciutat, que ascendix a 64 milions d’euros. Considerant l’impacte acumulat des de la seua inauguració en 1998, este és de 922 milions d’euros, més de 30 vegades el valor de la seua construcció.

Tot això ha conduït al Palau de Congressos a ser la principal seu de congressos i convencions de la ciutat, contribuint al vertiginós ascens de València en el rànquing internacional de congressos. Actualment és la tercera ciutat espanyola quant a congressos internacionals i la sexta europea sense tindre en compte capitals de nació segons la UIA (Unió Internacional d’Associacions). Les estadístiques d’ICCA (Associació Internacional de Congressos i Convencions) confirmen que des que el recinte va ser inaugurat, València ha incrementat el nombre de reunions internacionals un 300%, passant de 10 reunions a 40 l’any 2013.

Estes xifres són el resultat d’una estratègia posada en marxa pel recinte, que ha possibilitat la inversió d’uns 9,6 milions d’euros amb càrrec a recursos propis en les seues instal·lacions, de les quals un 40% han sigut iniciatives ecològiques, com la instal·lació de la coberta fotovoltaica, que en 2014 ha aconseguit la xifra acumulada de 2 milions de kWh generats des de la inauguració, la qual cosa ho convertix en model de referència mundial en la conservació del medioambiente.

Com resultat de les seues polítiques de gestió i qualitat, el recinte ha aconseguit nombroses certificacions, que li situen líder a Espanya i un dels més certificats a nivell europeu. Durant este període ha realitzat les auditories de seguiment de la certificació del Sistema Integrat de Gestió de Qualitat ISO:9001, Ambiental ISO:14001 i Energia ISO:50001, sent satisfactòria en totes les codificacions, a més ha renovat el certificat Q de Qualitat Turística. Estos reconeixements s’unixen al Segell a l’Excel·lència Europea i la certificació BREEAM ÉS en Ús, esta última concedida en 2013.

Gràcies a l’esforç realitzat i a les accions comercials dissenyades fonamentalment per a la fidelització d’ambaixadors que continuen atraient turisme congresual a la ciutat, l’any 2014 s’han guanyat 41 candidatures d’esdeveniments i la xifra de negoci captat ha augmentat un 35% des de 2011, la qual cosa millora encara més l’expectativa futura. Entre els actes més rellevants que se celebraran en l’exercici 2015 figuren: el 12th European Academy of Dermatology and Venerology Spring Symposium, el XXVI Congreso de la Sociedad Española de Diabetes, el 37º Congreso Nacional de la Sociedad Médica de Atención Primaria o el 59th Congress of the International Association of Lawyers.

D’aquesta manera el recinte assegura una continuïtat en la ferma aposta per continuar sent focus d’atracció del turisme de reunions i mantindre la seua competitivitat com a seu d’elecció per a grans esdeveniments, convertint a València en un destí líder en el rànquing congresual internacional.