Published On: 15 de febrer de 2016|

El Palau de Congressos de València genera un impacte econòmic en 2015 de 67 milions d´Euros

El Palau de Congressos de València tanca un exercici excepcional en 2015 per la qualitat i magnitud dels actes acollits. En total, el recinte ha celebrat un total de 102 actes en els quals han participat 84.824 assistents.

El Palau de Congressos de València tanca un exercici excepcional en 2015 per la qualitat i magnitud dels actes acollits. En total, el recinte ha celebrat un total de 102 actes en els quals han participat 84.824 assistents.

Segons la tipologia, un total de 32 van ser congressos amb 30.504 congressistes i 7 convencions a les què van acudir 3.885 delegats.

Atenent a l’àmbit geogràfic, del total d’assistents, prop del 50%, pertanyen a l’àmbit nacional i internacional, destacant així mateix l’increment en el nombre de congressistes nacionals i internacionals en prop d’un 18% en relació a 2014. Com a conseqüència de l’activitat que ha acollit el Palau durant l’any 2015, l’índex d’ocupació, s’ha incrementat un 5% en relació a l’any anterior i un 28% si comparem amb 2013.

Entre les reunions més rellevants es troben: el 59 Congrés de la Unió Internacional d’Advocats (UIA) que va comptar amb 1.300 professionals de 80 nacionalitats diferents, el 37 Congrés de la Societat Espanyola de Metges d’Atenció Primària (SEMERGEN) , amb 3.800 inscrits, el 17th International Headache Congress, amb 1.100 persones de més de 40 països, la convenció Oriflame, que va reunir a 1.500 delegats de més de 35 nacionalitats o la Reunió Anual de la Societat Espanyola de Neurologia, amb 2.700 professionals.

Les reunions acollides en 2015 han generat en la ciutat de València prop de 110.000 pernoctacions i un impacte econòmic de 67 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 5% respecte a 2014 i que sumat a l’acumulat des de la inauguració del recinte, ascendeix a 989 milions d’euros, és a dir unes 33 vegades el valor de construcció del Palau.

En referència a les dades econòmiques, la facturació obtinguda gràcies a la venda congressual ha augmentat un 25,4% respecte a la de l’exercici anterior. A més, la venda de servicis realitzada pel Palau s’ha incrementat un 42% respecte a 2014, gràcies a l’envergadura dels actes celebrats. L’EBITDA de 2015 va ser de 184.782 EUR.

La tasca de captació de negoci han propiciat en 2015 la presentació de 128 noves candidatures, la data de celebració de la qual aconseguix fins a 2020. Així mateix, s’han guanyat 28 candidatures de reunions que generaran unes 57.000 pernoctacions. Entre elles destaquen: 45th EDTNA/ERCA Internacional Conference, Congrés de l’Associació Espanyola de Pediatria o l’European Congress on Trauma & Emergency Surgery.

Per a 2016, el recinte té ja confirmats en agenda 18 congressos als quals està previst que assistisquen més de 20.000 persones, com la 21 Reunió Nacional de la Societat Espanyola d’Hipertensió, el Congrés de l’Associació Espanyola de Pediatria i el Congrés de la Societat de Medicina Intensiva Crítica i Unitats Coronàries; i en l’àmbit internacional el 27th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Communications, Nanotech 2016, la Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes o el International Congress of Union of European Neonatal and Perinatal Societies.

En l’exercici actual, s’han proposat nous desafiaments que ajuden a l’optimització de la rendibilitat de l’edifici. El Palau desenvoluparà un sistema de control de gestió, que establirà objectius a tots els nivells de responsabilitat. Així mateix s’intensificaran les relacions amb els principals aliats estratègics, per a afrontar estos reptes i continuar complint la missió del Palau com a motor de l’economia valenciana.

Segons l’opinió de Sylvia Andrés, directora gerent del Palau de Congressos de València, “dels resultats obtinguts es despren que, malgrat la difícil conjuntura econòmica que ens rodeja, on la variable preu juga un paper molt important, l’exercici 2015 pareix mantindre eixa tendència positiva que s’iniciara en 2014. De cara a l’any que ve 2016, l’agenda del Palau reflecteix importants actes que trien novament el recinte com a lloc de celebració de noves edicions, encara que és necessari continuar treballant per a consolidar aquesta tendència. L’equip de professionals que formem part del Palau continuarem impulsant aquest esperit de canvi que s’inicia en el sector i, amb el suport de l’Ajuntament, la col·laboració entre els diferents recintes de la ciutat i la contribució dels nostres ambaixadors, intentarem assolir nous reptes que estem convençuts que afavoriran els resultats obtinguts, i mantindran a València com a destinació turística de referencia”.