Published On: 31 de Juliol de 2017|

La nova web del Palau de Congressos de València oferix un món de possibilitats a un clic de distància

En paral·lel a la transformació del seu entorn, el Palau de Congressos de València s'obri al món que li rodeja a través d'una renovada plataforma informàtica. La nova pàgina web corporativa www.palcongres-vlc.com, reforça la dimensió estratègica de la comunicació com a eina comercial i s'adapta a la nova imatge de marca del recinte

          

       Com una faceta més de la renovació tecnològica que recentment ha experimentat el Palau, i que li consolida com a model de referència nacional i internacional, dotat amb els mitjans audiovisuals més nous, la comunicació s’ha alineat amb els objectius estratègics marcats des de la direcció i reflectix un nou model de negoci basat en la innovació.

        L’estructura de la nova web ha evolucionat des de la seua última renovació en 2010 de manera que incrementa en major grau la connexió amb els seus públics objectiu i establix nous canals d’escolta i relació amb ells. El Palau no és un mer emissor d’informació, sinó que entén l’espai virtual com una finestra d’oportunitat per a conéixer millor a la seua audiència i d’eixa forma respondre millor a les seues expectatives. Com a conseqüència, ha basat la realització de la seua estructura en quatre aspectes clau: millora de la informació, identificació de “influencers”, fragmentació dels continguts en funció de l’audiència i transparència.

       Quant als continguts disponibles, la plataforma ha donat un salt qualitatiu i quantitatiu. Amb un disseny responsive, adaptable a qualsevol dispositiu mòbil i molt més coincident a les tendències actuals, s’ha donat més protagonisme a la imatge i a les estructures tridimensionals, ampliant la informació a l’usuari, la descàrrega de documents i permetent una navegació intuïtiva i àgil. Així mateix, els blogs i les xarxes socials estaran presents en la plataforma digital i jugaran un important paper com a canal de diàleg on s’establix una escolta activa de l’usuari i es fomenta la interacció.

         En esta mateixa línia, el Palau ha volgut donar veu als seus ambaixadors, grans professionals valencians, líders d’opinió en les comunitats medique-científiques, culturals, econòmiques, … a les que pertanyen i en les que actuen com “;influencers”; i prescriptores del recinte, incrementant amb els seus testimonis la credibilitat entre els especialistes de cada àrea.

         D’altra banda, l’arquitectura d’estos continguts fa possible la segmentació i personalització de la informació adaptant-la a les necessitats de cada públic: organitzadors d’esdeveniments, expositors o públic general. A més esta creació d’apartats específics permet la fragmentació de l’audiència, el mesurament de la qual és clau en el procés de millora continuada i permet un major encert en la connexió amb el públic.

         El palau valencià tampoc ha oblidat el seu compromís amb la transparència, la claredat i la veracitat, com a iniciatives bàsiques per a l’enfortiment de la integritat empresarial. D’acord amb les directrius marcades en la Guia de Transparència per al sector públic local, el Portal de Transparència, actiu des de 2014, ha ampliat la quantitat de dades disponibles en la web, derrocant barreres d’accés i acostant a la societat la seua activitat i gestió i afavorint la participació del ciutadà i altres grups d’interés.

         Amb el llançament de la nova web, el Palau de Congressos de València posa a l’abast dels internautes un món de possibilitats a tan sols un clic de distància. Amb una arquitectura i disseny adequat a tots i cada un dels seus públics objectius, focalitzat tant a l’àmbit nacional com internacional, i adaptat a la tecnologia mòbil, esta eina comercial brinda espai per a la interacció i aporta nous valors. Un aparador virtual preparat per a afrontar els reptes digitals que s’acosten i contribuir a l’objectiu principal de l’edifici en la captació de nous esdeveniments per a la ciutat.

 Descobrix-ho en www.palcongres-vlc.com