Published On: 14 de maig de 2021|

El Palau de Congressos signa un conveni de col·laboració amb el Cercle d’Estudis sobre Innovació

Un nou espai per a la trobada, reflexió i col·laboració permanent entre les principals entitats de l'àrea de la innovació en la Comunitat Valenciana

Treinta debats per a posar la innovació al servei del progrés social i la qualitat de vida de les persones

Sebastián Subirats, president del Cercle d’Estudis sobre Innovació, associació sense ànim de lucre la fi del qual és estudiar i promoure la innovació com a factor clau per al progrés social i la millora de la qualitat de vida de les persones , i Sylvia Andrés, directora gerent del Palau de Congressos de València, han signat un acord de col·laboració on totes doa entitats es comprometen a organitzar i realitzar, a partir de setembre de 2021 i al llarg de 2022 i 2023, un ambiciós programa de trenta debats presencials amb participació telemàtica, per a analitzar diferents aspectes relacionats amb els projectes d’innovació a la Comunitat Valenciana.

El propòsit del programa és identificar i proposar solucions per a optimitzar les polítiques que estimulen i orienten la innovació, els recursos i la manera en què es relacionen els seus agents. Però tan importants com millorar estes condicions són el valor social que se li concedeix i la cultura ciutadana que recolza el suport polític que impulsa les iniciatives d’innovació, motiu pel qual també es pretén aprofundir en les circumstàncies socioculturals que determinen el caràcter innovador de la Comunitat Valenciana.

En els debats participaran les principals entitats i institucions involucrades directa i indirectament en les iniciatives d’innovació, ja siga com a desenvolupadores, promotores o associacions civils que representen els interessos dels col·lectius de les persones que es veuen afectades pels processos, entorns, béns i serveis sobre els quals s’innova.

El Palau de Congressos de València, entitat per la qual aposta el Cercle d’Estudis sobre Innovació, acollirà estos debats, realitzant i generant documents audiovisuals per a la difusió de les conclusions.

El Cercle d’Estudis sobre Innovació és una iniciativa promoguda per onze professionals (Ana Carrau, Amalia Diéguez, Noelia Hernández, Rafael Juan, Carlos Martínez Riera, Anastasio Montero, Sebastián Subirats, Miguel Tito, Pedro Vera, Fernando Zárraga i Paco Alonso) que persegueixen:

Crear un espai de diàleg, reflexió i col·laboració permanent entre representants de les entitats que directament o indirectament intervenen en els processos d’innovació o es veuen afectades per ells a la Comunitat Valenciana.

Analitzar i consensuar les polítiques, programes, estímuls i instruments per al foment de la innovació, considerant tant a cadascuna de les entitats que intervenen individualment com al sistema en el seu conjunt.

Influir sobre els organismes que dissenyen i desenvolupen les polítiques per al foment de la innovació a la Comunitat Valenciana a través de propostes fonamentades i consensuades entre representants destacats del propi Sistema Valencià d’Innovació.

Incrementar l’interès social i la cultura sobre les polítiques en favor de la innovació a la Comunitat Valenciana, comprometent a les entitats que generen, transfereixen i apliquen coneixements per al seu aprofitament social i econòmic.